Situatie na en tijdens start bouw

Andere verbouwingen en renovaties

Grote uitbreiding Heerenveen

Plaatsing dakramen Nijensleek

Vervangen kap Bontebok

Terug naar overzicht